Het verschil tussen woordelijk en letterlijk transcriberen

Bij Uitgetypt.nl krijgen we regelmatig de vraag “Ik heb volgens mij een letterlijke transcriptie van mijn interview nodig, maar ik zie ook dat een woordelijke transcriptie mogelijk is. Wat is precies het verschil?

Het simpele antwoord luidt in het kort: Letterlijke transcriptie is een vorm van transcriberen waarbij al hetgeen gezegd wordt op een opname inclusief herhalingen, stotteren en tussenwerpsels wordt uitgeschreven in een document. Woordelijke transcriptie is een vorm van transcriberen waarbij al hetgeen gezegd wordt op een opname exclusief herhalingen, stotteren en tussenwerpsels wordt uitgeschreven in een document. Hiervoor houden wij de Nederlandse spellings- en grammaticaregels aan, waardoor kleine correcties leesbaar zullen zijn. Er is geen sprake van een geheel geredigeerd stuk, datgene wat gezegd is wordt ook als zodanig weergegeven.

Wanneer woordelijke transcriptie en wanneer letterlijke transcriptie?

Wellicht dat u de situatie herkent of op dit moment zelf het volgende ervaart: u heeft de instructie gekregen van een collega, baas of – in geval van kwalitatief onderzoek – uw begeleidende professor dat uw interviews of groepgesprekken letterlijk getranscribeerd dienen te worden. Vaak wordt de verwarring nog groter wanneer er andere termen aan de instructie toegevoegd worden: “De interviews dienen verbatim uitgewerkt te worden”, “de audio moet fonetisch getranscribeerd worden”, of zelfs “de vergadering dient tot een geredigeerd en gladgestreken transcript verwerkt te worden.”

Belangrijk voor de keuze tussen een letterlijke of woordelijke uitwerking van uw interview(s) of groepsgesprek(ken) is dat u goed nadenkt over waar u de transcripten specifiek voor nodig heeft. Wenst u de intonatie waarmee iets gezegd is te kunnen interpreteren? Of heeft u enkel de inhoud die de spreker op de audio heeft ingesproken nodig? Bij Uitgetypt.nl raden we aan te kijken naar waar u het transcript voor nodig heeft voordat u besluit welke soort transcriptie uw audio behoeft.

 • Indien u voor uw interview(s) voornamelijk geinteresseerd bent in het interpreteren van de antwoorden van de respondent, om zogezegd “een dieper antwoord” te verkrijgen en daarom wenst te onderzoeken of uw respondent twijfelt, lacht, wacht of enig andere emotie toont bij uw vragen, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een letterlijke transcriptie van uw interview nodig.
 • Indien u voor uw interview(s) voornamelijk geinteresseerd bent in de kennis van de respondent en daarom hetgeen wat de respondent met u deelt dient te analyseren, zonder in te gaan op de twijfel, het lachen, het wachten of andere emoties, dan volstaat voor u hoogstwaarschijnlijk een woordelijke transcriptie van uw interview.
 • Indien u met uw groepsgesprek(ken) of vergadering(en) voornamelijk geinteresseerd bent in hoe de sprekers op de band op elkaar reageren, met welke toon en juist de stiltes en twijfel ook wenst mee te nemen in de uitwerking, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een letterlijke transcriptie van uw groepsgesprek of vergadering nodig.
 • Indien u met uw groepsgesprek(ken) of vergadering(en) voornamelijk geinteresseerd bent in wat er precies gezegd is, welke afspraken er zijn gemaakt en of er enige (in)consistentie zit tussen wat de sprekers op de band zeggen, dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een woordelijke transcriptie van uw groepsgesprek of vergadering nodig.

Woordelijke transcriptie

Voordelen:

 • Goedkoper.
 • Minder uitwerkingstijd.
 • Snellere levertijd.
 • Betere leesbaarheid.

 

Nadelen:

 • Interpretatie intonatie niet mogelijk.
 • Flexibiliteit beperkt, omdat informatie gefilterd wordt.

 

Letterlijke transcriptie

Voordelen:

 • Voldoet aan alle eisen voor (psychologisch) kwalitatief onderzoek.
 • Interpretatie van intonatie mogelijk.
 • Kleine kans dat (cruciale) data verloren gaat.
 • Flexibel hoe uitwerking gebruikt kan worden.

 

Nadelen:

 • Duurdere vorm van transcriberen.
 • Leesbaarheid transcript is lastiger.
 • Meer uitwerkingstijd benodigd.

 

Bereken de prijs van uw transcriptie Vraag een geheel vrijblijvende prijsopgave aan

uur
min

Woordelijke transcriptie versus letterlijke transcriptie

Hieronder hebben we voor u een aantal voorbeelden op een rijtje gezet waarbij u een indruk krijgt over welke opnamen practisch gezien een woordelijke of een letterlijke vorm van transcriberen nodig hebben.

 

Woordelijke transcriptie versus letterlijke transcriptie
Welk soort opname heeft u? Soort Transcriptie
Interviews met een zakelijk karakter Woordelijk
Interviews met een psychologisch doel Letterlijk
Zakelijke groepsgesprekken zoals jaarverslagen en - vergaderingen Woordelijk
Gevoelige groepsgesprekken zoals verslavings-bijeenkomsten Letterlijk
Medische opnamen voor eigen gebruik (e.g. monologen)  Woordelijk, zelden letterlijk
Medische opnamen voor onderzoek (e.g. patiënt gesprekken) Letterlijk, soms woordelijk
Juridische opnamen voor eigen gebruik  Letterlijk
Juridische opnamen voor advocatuur Letterlijk

 

Staat uw specifieke opname hier niet tussen? U kunt altijd contact met ons opnemen over uw vragen via 085-4015760, info@uitgetypt.nl of ons contactformulier. Bent u eerst benieuwd hoe de woordelijke en letterlijke uitwerkingen eruit zien als u het door Uitgetypt.nl laat uitwerken? Bekijk dan hier onze voorbeelden van transcriptie mogelijkheden.

De voor- en nadelen van woordelijke transcriptie

We lichten graag de voordelen en de nadelen van woordelijke transcriptie toe. Hieronder kunt u een voorbeeld zien hoe een woordelijk transcript eruit ziet. Het betreft een duidelijk leesbaar transcript, zonder herhalingen, stotteren en tussenwerpsels.

Woordelijke transcriptie - een voorbeeld

De voordelen van woordelijk transcriberen

Woordelijk uw audio laten transcriberen is goedkoper dan het op letterlijke wijze te laten uitwerken. De simpele reden is dat woordelijk transcriberen minder uitwerkingstijd kost voor onze typisten dan een letterlijke uitwerking.

Een gevolg en bijkomend voordeel van de lagere uitwerkingstijd is dat een woordelijk transcript een snellere levertijd heeft. Indien u een transcript met spoed nodig heeft, kan een woordelijke versie sneller geleverd worden dan een letterlijke versie.

Voor veel van onze opdrachtgevers is kostprijs echter niet de voornaamste reden om te kiezen voor een woordelijk transcript. De voornaamste reden is een betere leesbaarheid van het transcript. Voor veel mensen levert het onder ogen krijgen van een letterlijk getranscribeerde versie van een gesprek het besef dat er zeer veel gestotterd en herhaald wordt wanneer zij spreken en er veel vaker dan gedacht een bijzin of tussenwerpsel wordt toegevoegd tijdens het gesprek. Deze zaken zorgen voor een slechtere leesbaarheid. Voor een goede analyse, waarbij voornamelijk de informatie die de respondent/sprekers wenst/wensen over te brengen van belang is, is een woordelijke transcriptie daarom veel beter mee te werken vanwege de betere leesbaarheid.

 

De nadelen van woordelijk transcriberen

De nadelen van het woordelijke uitwerken van een interview of groepsgeprek zijn voor de hand liggend. Allereerst is het niet mogelijk om de intonatie van waarmee een respondent iets gesproken heeft te analyseren. Interpretatie van intonatie is niet mogelijk bij een woordelijke uitwerking.

Het is daarnaast niet mogelijk om van een woordelijk transcript een versie te maken waarbij het interpreteren van intonatie wel mogelijk is. Hiervoor dient opnieuw een letterlijke uitwerking gemaakt te worden. Andersom, van een letterlijke uitwerking naar een woordelijke uitwerking is wel mogelijk. Een woordelijk transcript is daarom minder flexibel.

De voor- en nadelen van letterlijke transcriptie

We lichten ook graag de voordelen en de nadelen van letterlijke transcriptie toe. Hieronder kunt u een voorbeeld zien hoe een letterlijk transcript eruit ziet. Dit betreft een minder duidelijk leesbaar transcript, met herhalingen, stotteren en tussenwerpsels. Het voordeel is dat alles wat besproken is op een audio opname ook daadwerkelijk op papier staat.

Letterlijke transcriptie - een voorbeeld

De voordelen van letterlijk transcriberen

Letterlijk transcriberen heeft eigenlijk alle voordelen die bij het woordelijk uitwerken van uw audio juist een nadeel zijn. Omgekeerd is ook waar: de nadelen van letterlijke transcriptie zijn de voordelen van woordelijke transcriptie. Het belangrijkste voordeel van een letterlijke uitwerking is dat het aan alle eisen voldoet voor kwalitatief onderzoek en het transcript te gebruiken is voor meerdere doeleinden.

Allereerst is de interpretatie van intonatie mogelijk van de respondent. Een letterlijke uitwerking zorgt daarmee voor minder kans dat cruciale data verloren gaat.  Het is daarnaast mogelijk om van een letterlijk transcript een beter leesbare en gladgestreken woordelijke versie te maken. Een letterlijk transcript is daarom flexibel in hoe de uitwerking gebruikt kan worden.

 

De nadelen van letterlijk transcriberen

Als nadelen is voor veel mensen het eerste punt dat een letterlijk transcript duurder is dan een woordelijke transcript. Daarnaast is het vaak lastiger om een letterlijk transcript zeer snel te leveren. Er is dan ook een langzamere levertijd van letterlijke transcripten. Tot slot is het voor onze opdrachtgevers vaak een tegenvaller als ze een letterlijk transcript lezen en het niet zo leest als zij het gesprek/interview ervaren hebben. Een letterlijke uitwerking van een interview of groepsgesprek is dan ook minder goed leesbaar.

Jarenlange ervaring transcriberen

Voor sommige mensen is het een reden om niet voor woordelijke transcriptie te kiezen, omdat bij het woordelijk laten uitwerken van een interview of groepsgesprek het aan de inschatting van de typist ligt hoe de uitgesproken tekst van de respondent of spreker gladgestreken wordt. Dit betekent dat er een mogelijkheid is dat data verloren kan gaan. Bij Uitgetypt.nl hebben we typisten met jarenlange ervaring met het transcriberen van opnamen om dit risico zoveel mogelijk te reduceren. Daarnaast kunt u een topic-list meesturen om het risico ook af te dekken. Indien het risico te groot blijkt raden we toch het letterlijk uitwerken van uw interview of groepsgesprek aan.

Hoe werkt het?

Neem uw audio op
Upload uw audio en controleer uw gegevens
Rond uw bestelling af
Uw audio wordt getranscribeerd
U ontvangt uw transcript in Word bestand

Welke transcriptie mogelijkheden zijn er naast woordelijk en letterlijk?

Een probleem voor een aantal van onze opdrachtgevers is gebleken wanneer er een hybride vorm van woordelijke en letterlijke transcriptie nodig is. Bijvoorbeeld wanneer de herhalingen, het stotteren en de tussenwerpsels niet meegenomen hoeven te worden, maar het document hoeft ook niet geredigeerd te worden. In onze Duitse transcriptie-service wordt dit structureel opgevangen. Hier heeft men twee versies van woordelijk transcriberen: woordgetrouwe transcriptie en gladgestreken transcriptie. In Nederland proberen we dit zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van de klant. Daarnaast leent de Duitse taal zich makkelijker voor een gladgestreken uitwerking dan de Nederlandse taal. Om een voorbeeld te geven, wanneer een Nederlandse respondent een zwaar accent heeft, dan zullen onze typisten de respondent minder redigeren en verbeteren om te zorgen dat er geen belangrijke data verloren gaat.

Specifieke wensen voor uw transcript?

Stel nu dat u juist op zoek bent naar een uitwerking van uw interviews waarbij de herhalingen en stotteren achterwege gelaten mogen worden, maar dat het voor uw onderzoek wel van belang is dat u weet of een respondent lacht, zwijgt of andere emotie toont. Of stel nu dat u geen geredigeerde versie wenst bij het woordelijke transcript. Kunnen wij u dan verder helpen? Uiteraard! Met alle plezier dat we u in dat geval verder helpen. U kunt altijd contact met ons opnemen over uw vragen via 085-4015760 of via ons contact formulier hieronder.

Neem contact met ons op!